Wildlife(divožijúce zvieratá)diviak lesný(Sus scrofa) líška hrdzavá(Vulpes vulpes) daniel škvrnitý(Dama dama) daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2020 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2020 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2020 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2020 jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) ruja 2020 jeleň lesný(Cervus elaphus) ruja 2020 jeleň lesný(Cervus elaphus) ruja 2020 jeleň lesný(Cervus elaphus) ruja 2020 jeleň lesný(Cervus elaphus) ruja 2020 jeleň lesný(Cervus elaphus) ruja 2020 srnec lesný(Capreolus capreolus) zajac poľný(Lepus europaeus) zajac poľný(Lepus europaeus) srnec lesný(Capreolus capreolus) srnec lesný(Capreolus capreolus) diviak lesný(Sus scrofa) diviak lesný(Sus scrofa) srnec lesný(Capreolus capreolus) diviak lesný(Sus scrofa) líška hrdzavá(Vulpes vulpes) diviak lesný(Sus scrofa) diviak lesný(Sus scrofa) zajac poľný(Lepus europaeus) muflón lesný(Ovis musimon)+srnec lesný-srna(Capreolus capreolus)+zajac poľný(Lepus europaeus) zajac poľný(Lepus europaeus) daniel škvrnitý(Dama dama)


Späť