Vtáctvosýkorka belasá(Cyanistes caeruleus) sýkorka veľká (Parus major) ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) strakoš červenochrbtý(Lanius collurio) strakoš červenochrbtý(Lanius collurio) myšiarka ušatá(Asio Otus)-mláďa trasochvost biely(Motacilla alba) trasochvost biely(Motacilla alba) potápač veľký samica(Mergus merganser) bažant poľovný (Phasianus colchicus)  bocian čierny(Ciconia nigra) bocian čierny(Ciconia nigra) potápač veľký samica(Mergus merganser) výr skalný(Bubo bubo)
kalužiačik malý(Actitis hypoleucos) slávik červienka(Erithacus rubecula) sova dlhochvostá(Strix uralensis) kuvičok vrabčí(Glaucidium passerinum) kuvičok vrabčí(Glaucidium passerinum) myšiarka ušatá(Asio Otus) myšiarka ušatá(Asio Otus) vrchárka červenkastá(Prunella collaris) krkavec čierny(Corvus corax) sova dlhochvostá(Strix uralensis) ďateľ veľký-samica(Dendrocopos major) ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) rybárik riečny(Alcedo atthis)foto
volavka popolavá(Ardea cinerea) volavka popolavá(Ardea cinerea)


Späť