Motýle a hmyz


askalafus škvrnitokrídly(Ascalaphus macaronius) askalafus škvrnitokrídly(Ascalaphus macaronius) očkáň timotejkový(Melenargia galathea
očkáň timotejkový(Melenargia galathea očkáň pohánkový (Coenonympha pamphilus) hnedáčik(Euphydryas sp) roháč veľký(Lucanus cervus) Jasoň červenooký(Parnassius apollo)  Jasoň červenooký(Parnassius apollo)  Jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) Jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) Vidlochvost ovocný(Iphiclides podalirius)   Babôčka pŕhľavová(Aglais urticae)  Vidlochvost feniklový(Papilio machaon)  Pestroň vlkovcový(Zerynthia polyxena) Očkáň traslicový(Coenonympha glycerion) Očkáň medničkový(Coenonympha arcania)  Modráčik obyčajný(Polyommatus icarus)  Očkáň pohánkový(Coenonympha pamphilus) Askalafus škvrnitokrídly(Ascalaphus macaronius) Súmračník metlicový(Thymelicus sylvestris) Vidlochvost feniklový(Papilio machaon) Ohniváčik veľký(Lycaena dispar)  Modráčik obyčajný(Polyommatus icarus ) Mramorovka obyčajná
(Acronicta rumicis)  Modráčik rozchodníkový
(Scolitantides orion)  Ohniváčik veľký
(Lycaena dispar)


Späť